Iznajmljivanje štampača, fotokopira i skenera

Večito je pitanje da li da kupiti štampač, fotokopir, skener ili ih jednostavno iznajmiti na period koji Vam je potreban?
U praksi se pokazalo da najjeftiniji štampači ili fotokopiri nisu najpovoljnije rešenje, jer zbog skupog otiska mogu da naprave nekoliko puta veće troškove od cene samog štampača ili fotokopira, možda već i u prvoj ili drugoj godini eksploatacije, što zavisi od obima štampe.
U troškove štampe treba uračunati cenu uređaja, cenu tonera sa brojem odštampanih strana i troškove popravki i servisa kroz ceo radni vek uređaja a ne samo kroz nabavnu cenu uređaja koji odlučite da kupite.
Sa finansijske tačke gledišta, iznajmljivanje štampača ima prednosti nad kupovinom jer se kapitalni troškovi pretvaraju u operativne.
Pri izboru uređaja, naš stručni tim će sagledavši Vaše potrebe za štampom za jedno ili više radnih mesta, napraviti analizu i preporučiti izbor uređaja bez obzira da li je Vaša odluka kupovina ili iznajmljivanje uređaja.
Prednosti iznajmljivanja štampača su:

  • Isključujete troškove nabavke uređaja
  • Isključujete troškove popravke uređaja

Troškovi su jasni i definisani, jer plaćate samo po odštampanoj strani za vreme korišćenja uređaja
Eventualna zamena uređaja u slučaju potrebe za većom štampom Pouzdanost u štampi jer naš servis izlazi na servisnu intervenciju u roku od 2 sata i po potrebi dostavlja drugi zamenski uređaj.

Kontaktirajte našu komercijalnu službu i zakažite informativni razgovor.

Ribbon partner koji garantuje i štedi Vaš novac.