Popis osnovnih sredstava

Popis osnovnih sredstava osim što je zakonska obaveza je i odličan način da preduzeće ima kontrolu nad osnovnim sredstvima koje poseduje. Elektronski popis sredstava vrši se po lokacijama, kancelarijama, spratovima … i serijskim brojevima sredstava, koji omogućava korisniku da svakog momenta zna kojim osnovnim sredstvima raspolaže i na kojim lokacijama.
Nakon stvaranja elektronske baze osnovnih sredstava uz naknadnu mogućnost unosa, otpisa ili izmene lokacija, klijent ima konstantan uvid u osnovna sredstva kojima raspolaže.

Kontaktirajte našu komerecijalnu službu da dogovorimo prezentaciju popisa osnovnih sredstava.

Ribbon partner koji garantuje i štedi Vaš novac.